och en stolt sådan. För En Frisk Generation. Så här står det på deras hemsida: "En Frisk Generation är en stiftelse och vi stöds av företag och organisationer som delar vår vision, att Sverige ska ha världens friskaste barn. Stiftelsen är en icke-vinstdrivande verksamhet samt religiöst och politiskt obunden."